De Agenda van Kleine Vennep

De kwaliteit van het volgende landschap vergt niet alleen een collectieve inspanning, maar heeft ook handen en voeten nodig.

Aan het einde van de Landschapstriënnale 2017 wordt daarom de Agenda van Kleine Vennep gelanceerd.

Een manifest waarin een aantal belangrijke partijen hun verbondenheid met het volgende landschap onderstrepen en die zich willen inspannen om de kwaliteit van het volgende Nederlandse landschap actief te ondersteunen.

Foto: Kees van der Veer

De Agenda van Kleine Vennep wordt in de aanloop naar de Landschapstriënnale 2017 geformuleerd door verschillende partijen en krijgt door de maand september heen de definitieve vorm en inhoud.

De Agenda wordt samengesteld en uitgedragen door een coalitie van welwillenden:

  • partijen uit overheid
  • maatschappelijke organisaties
  • bedrijfsleven

Partijen met een hart voor het landschap en met het vermogen daar structureel, vanuit een welbegrepen algemeen belang, goed voor te zorgen.