“Met deze groep inhoudgedreven programmeurs zal de Landschapstriënnale de volle breedte gaan bestrijken en een prachtige diepgang bereiken; dat wordt smullen!”

Eric Luiten
Voorzitter Stichting Landschapstriënnale

 

Rob van Aerschot

Coördinator Landschapstriënnale 2017

“De ervaring van het landschap gaat eigenlijk in essentie om de verhalen die leesbaar zijn en die collectief beleefd worden. Verhalen die direct verbonden zijn met de herkenning van jezelf als individu en lid van de groep.

Vroeger zat het landschap vol van die verhalen, elk plekje had zijn betekenis, in de kleinschalige traditionele maatschappij. Het landschap zette de mensen op hun plek. Schaalvergroting en technologisering hebben de neiging die verhalen te overdekken, terwijl wat er voor in de plaats komt de relatie met het individu overslaat. Wat ik zie gaat niet over mij.

Kwaliteit van het landschap gaat dan m.i. heel sterk over leesbaarheid van het landschap. Zoeken naar waar we het over hebben en of we dat dan ook vorm kunnen geven is voor mij een essentie van de triënnale.”

Kirsten Bekkers

Programmacoördinator PARK21 / Landschapstriënnale 2017
Programmasecretaris Gemeente Haarlemmermeer

“Als curator van de landschapstriennale wil ik de unieke kansen en mogelijkheden van PARK21 presenteren naar toekomstige bezoekers, initiatiefnemers, ondernemers en andere geïnteresseerden.

PARK21 wordt een recreatief vrijetijdslandschap van 1000 hectare midden in de Randstad. Met het programma geven we een voorproefje van welke activiteiten mogelijk zijn in het park.

Ik zie de Landschapstriënnale als podium voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen en het starten van nieuwe initiatieven om met elkaar dit bijzondere park vorm te geven.”

Paul Gerretsen

Coördinator Landschap als Vestigingsvoorwaarde Landschapstriënnale 2017
Agent Vereniging Deltametropool

Rob van Leeuwen

Coördinator Summer School Landschapstriënnale 2017
Directeur Morgenster Landschap

“Vormgeven aan Het Volgende Landschap is een samengestelde en (letterlijk) ingewikkelde opgave. Mijn taak als curator is het ‘de legenda van Het Volgende Landschap’ klaar te zetten voor de Summer School, een werkweek voor Nederlandse en buitenlandse studenten aan ruimtelijke ontwerpopleidingen, opdat de studenten daarmee het ruimtelijke ontwerpopgave aan het licht brengen. Welke keuzen zijn doorslaggevend voor de ruimte van Het Volgende Landschap? In de toekomst, niet ver van nu, staan de nieuwe landschapselementen klaar, om zich een plaats te verwerven in – ja, in wat eigenlijk? Het enige constante in het landschap is onophoudelijke verandering. En toch … we houden van het landschap zoals het is, en kennen er waarde aan om het mee te nemen, de toekomst in. Programma’s en dilemma’s, ten tonele gevoerd in de ruimte, daarover gaat de ruimtelijke ontwerpopgave.”

Yvonne Lub

Directeur Podium voor Architectuur

Een landschap als voorbeeld. Als we lokaal een ideale situatie schetsten, en een deel van het gewenste beeld  komt uit; dan zetten we een stap naar Het Volgende Landschap.

De Landschapstriënnale is hét moment om met bewoners  van diverse leeftijden en vakmatig betrokkenen het gesprek aan te gaan over hoe zij de toekomst van de regio zien, als zorgvuldig (integraal) ontworpen landschap.

Even belangrijk als praten over het landschap is het verbeelden van wat we bedoelen. Dat past bij de stap naar een tijd waarin we welbewust keuzes maken op weg naar een omgeving waarin diverse leefstijlen zich kunnen herkennen. Daarin is ruimte voor de zoektocht van nieuwe verbindingslijnen of vormen  van voedselproductie, verschillende woontypologieën, nieuwe vormen van werken en leren, met verdichting en ruimte, dorpsheid naast dynamiek.

Het Volgende Landschap, passend bij de identiteit van de regio Haarlemmermeer en Schiphol: een gebied waar het experiment past.”

 

Blijf op de hoogte van de activiteiten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Follow us
#landschapstriennale