Brabantse Beken

Klimaatverandering leidt tot wateroverlast, maar ook tot wat misschien wel een van de meest onderschatte opgaven is: extreme droogte. In plaats van zoet water snel afvoeren moeten we het op de hogere zandgronden langer vasthouden. In het beekdal van de Dommel onderzoeken de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta in samenwerking met Meijerijstad de mogelijkheid van een programma à la Ruimte voor de Rivier (2007) – waarin dit watervraagstuk wordt gecombineerd met ruimtelijke kwaliteit en natuurontwikkeling. Het Living Lab Brabantse Beken bestaat uit vier experimenten waarin we leren over water en het landschap. Er worden verhalen verteld door Brabantse bewoners en verbanden gelegd met lokale initiatieven. Daarnaast worden twee watervraagstukken een stapje verder geholpen: de boomteelt ten zuiden van Zundert en de economische waarde van de waterhouderij in Laarbeek. Het ‘badwaterpad’ op het terrein van de Kienehoef in St. Oedenrode vertelt op interactieve wijze het verhaal van mens en water in deze regio. Zie voor dit Lab de website van Brabantse Beken. Betrokken partijen: Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel en de gemeente Meierijstad Locatie: De Kienhoef bij St. Oedenrode Datum: 9 september

Locatie Brabantse Beken op de kaart