Groenstad

Het vergroenen van het stedelijk gebied staat hoog op de agenda van Brabantstad. De uitdaging voor de toekomst is om woonomgevingen te creëren die landschappelijke waarde genereren in plaats van die te ontlenen of ontnemen aan het landschap. Het is een zoektocht naar een levende groene stad, waarin ook stedelijke opgaven als bereikbaarheid, klimaatadaptatie, gezondheid, recreatie en een goed vestigingsklimaat een plek kunnen krijgen. De beken en rivieren, en met name de Mark, spelen als vergroeners van de stad een belangrijke rol in dit concept. Op lokaal niveau krijgt Groenstad vorm in Breda door een particulier (door de stad gesteund) initiatief om een wijk te bouwen die een natuurlijk landschap en energie produceert. Zundert wil de boomteelt een nieuwe impuls geven.

Betrokken partijen: Gemeente Breda, Gemeente Etten Leur, Gemeente Zundert, Staatsbosbeheer
Locaties: Breda, Zundert, Etten-Leur
Datum: nog niet bekend