Zuiderwaterlinie

Het is een van de grootste landschappelijke structuren die in de provincie te vinden is: de Zuiderwaterlinie, een stelsel van forten en vestingstadjes dat in de 16e eeuw door Menno van Coehoorn is aangelegd. Door de ligging op de grens van klei en zand is een prachtig aquatisch landschap ontstaan dat tal van mogelijkheden biedt. Landschapslab Zuiderwaterlinie onderzoekt de ‘smaak van het landschap’ van de bezoekers, inwoners, bestuurders en ondernemers van deze streek. Daarbij gaat het letterlijk om voedsel uit de streek, maar ook om de inrichting van het voedselproductielandschap in het verleden, het heden en de toekomst. De dialoog vindt plaats aan ‘De tafel van Brabant’, die symbool staat voor alle elf vestingsteden aan de Zuiderwaterlinie. Verder zijn er films, data-visualisaties en posters van studentenateliers en muziek in de vorm van een Zuiderwaterlinieballade.

Betrokken partijen: Alliantie Zuiderwaterlinie, RCE en Staatsbosbeheer.
Locatie: Fort Crève Coeur en landgoed Herlaer bij Den Bosch.

Locatie Zuiderwaterlinie op de kaart