Onze Energie, Ons Landschap

De energietransitie is noodzakelijk, daar zijn we van overtuigd. Maar ze trekt een zware wissel op het landschap. Wij geloven dat het anders kan en anders moet. Wij geloven ook dat de energietransitie positief kan bijdragen aan de omgeving en de gemeenschap. Daarvoor moet de gemeenschap meer dan ooit partner worden in de transitie. Dat is conform de ambities uit het Klimaatakkoord en past bij het uitgestippelde beleid van organisaties en overheden.

Het Groene Woud/ECCO, Staatsbosbeheer en een coalitie van partners nemen met Onze Energie Ons Landschap het voortouw. We gaan na welke kansen er liggen voor energieproductie in het landschap in een gelijkwaardige samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden. Energieproductie bovendien, waarvan de fysieke en sociale omgeving direct profiteert. Dat doen we aan de hand van een boeiend online programma dat inzicht geeft in en inspiratie biedt voor landschaps- en ‘gemeenschapsinclusieve’ energieopwekking.

Neem voor meer informatie contact op met Peter van Oers van Het Groene Woud: pvoers@hetgroenewoud.com.

Onze Energie Ons Landschap en ECCO

Onze Energie Ons Landschap is één van de initiatieven van het Europese ECCO-project. ECCO ijvert voor de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen. Het Groene Woud nam het initiatief voor ECCO in Brabant. De financiële steun voor de projecten en resultaten is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ze wordt verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa, het Rijk, de gemeenten Boxtel, Meierijstad, Son en Breugel, Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant. Meer informatie: www.eccohetgroenewoud.nl.

Betrokken partijen:

Betrokken partijen: Het Groene Woud, Staatsbosbeheer, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Kunstloc, Energietuinen Nederland, Brabant geeft energie, Wageningen University, provincie Noord-Brabant, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Locatie:
Natuurpoort De Plaetse, Heeze-Leende

Blijf op de hoogte van de activiteiten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Follow us
#landschapstriennale