De Governance van regionale samenwerking

donderdag 15 april 2021
10:30 –
12:00 uur
Landschapsgesprekken’ over de Governance van regionale samenwerking rond landschapsontwikkeling en landschapsbeheer

Zorg voor landschap staat erg hoog op de beleidsagenda. Dat moet ook gezien de zorgelijke staat van landschap en biodiversiteit in Nederland en de vergaande gevolgen van verstedelijking, energietransitie, klimaatadaptatie en -mitigatie en hervorming van de landbouw. Hoe zorgen we dat deze ruimtelijke opgaven leiden tot een aantrekkelijk landschap? Wat vraagt dit van het Rijk en wat van de regio? Daarover voeren rijk en regio een dialoog. Samen gaan zij op zoek naar een landschapsinclusieve manier van plannen, organiseren en besluiten. David van Zelm van Eldik van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Leo Pols van het Planbureau voor de Leefomgeving gaan in gesprek met enkele vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden, waaronder Bert Kandel van LandStad De Baronie. Wij nodigen je uit mee te luisteren via de Livestream.