Landschapsdialoog over regie en het Brabantse landschap

maandag 26 april 2021
09:30 –
12:00 uur
Hoe kan het Rijk regionale gebiedsontwikkeling versterken?

Hoe kan het Rijk regionale gebiedsontwikkeling versterken?

Voor iedereen die bezig is met eigentijdse gebiedsontwikkeling.

Regie lijkt soms wel een nieuw toverwoord in Den Haag. Wat is regie en wanneer is het behulpzaam voor het behalen van resultaten in het Brabantse landschap? Hoe zorgen we dat nieuwe ontwikkelingen altijd leiden tot een aantrekkelijk landschap? Wat vraagt dit van het Rijk en wat van de regio? Daarover gaan Rijk en regio in dialoog. Samen op zoek naar een landschapsinclusieve manier van plannen, organiseren en besluiten. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het ministerie van Binnenlandse Zaken nodigen je van harte uit om mee te doen.

Deelnemers (gesprekgroep):

1. Tom Heijligers                         Omgevingsmanager Waterpoort, provincie NBr
2. Michaël Daamen                     Inwoner Waterpoort, lid lerend netwerk Waterpoort
3. Louis Vriens                             Omgevingsmanager Rode Vaart, waterschap BD
4. Leo Pols                                    Onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving
5. David van Zelm van Eldik      Programmaleider ONS Landschap, Ministerie BZK
6. Paul van Dijk                           Kernteamlid Brabantse beken
7. Ettteke Wypkema                   Kernteamlid Brabantse beken

Deelnemers (reflectiegroep): 

 • Overige leden kernteam Landschapslab Brabantse beken
 • Werkgroep Governance en Landschap Rijksoverheid
 • Lerend netwerk, initiatiefgroep Waterpoort
 • Geïnteresseerden Landschapstriënnale

Opbrengst:

Antwoord op lokale vragen met nationale relevantie:

1.       Wat is de gedroomde toekomst voor Waterpoort?

 • Waterpoort – algemeen
 • Dorpsmolen – initiatief uit gemeenschap
 • Rode Vaart – initiatief van het waterschap

2.       Wat heeft Waterpoort van overheden nodig om deze droom te realiseren?

 • Waterpoort van overheden
 • Tussen en binnen overheden

3.       Hoe kom je tot besluiten?

 • Dorpsmolen
 • Rode Vaart

4.       Alles overziend: Wat zijn behulpzame vormen van regie?

We zien ernaar uit om je 26 april online te treffen.