NOVI dag

woensdag 31 maart 2021
De eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een jaarlijkse dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland.

Doel is om de Nationale Omgevingsvisie tot uitvoering te brengen en jaarlijks de voorgang met elkaar te bespreken. Op deze allereerste conferentie staan informeren en inspireren centraal.

Op deze online NOVI-conferentie praten experts u bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet. Tal van onderwerpen en inspirerende praktijkvoorbeelden ten aanzien van de fysieke leefomgevingen passeren de revue. En er is uiteraard ook gelegenheid om eigen ervaringen te delen met elkaar.