Webinar datagedreven beekherstel: interactief ontwerpen

donderdag 22 april 2021
15:00 –
16:30 uur
Een beek ontwerpen op basis van data

Beekherstelprojecten helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit, het herstel van flora en fauna, beter vasthouden en bergen van water en het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering. Hoe passen we deze beekherstelprojecten in in de omgeving? Welke impact heeft beekherstel op de aangrenzende agrariërs en omliggende bebouwde omgeving? En wat betekent het voor recreanten en de cultuurhistorie?

Met de razendsnelle ontwikkelingen van rekenmodellen, rekenkracht en big data wordt het mogelijk om deze opgaves integraal en interactief door te rekenen. Waterschap Aa en Maas en TAUW hebben een Beekherstelmodel ontwikkeld op het Tygron Geodesign Platform.

In het kader van de Landschapstriënnale 2021 organiseren Waterschap Aa en Maas, Tauw, HAS Hogeschool en Tygron het online webinar “Datagedreven Beekherstel: Interactief ontwerpen”.

Agenda

14: 00 uur: introductie
De wereld wordt steeds complexer. De opgaves zijn groot en de maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de oplossingen. Welke rol spelen integraal ontwerpen, big data, 3D visualisatie technologieën en High Performance Computing nu en in de toekomst voor het waterschap?

14:30 uur: deelsessie 1
Ontwerp en omgeving
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien hoe nieuwe technologie kan helpen om belangen van verschillende stakeholders in beeld te brengen en af te wegen. Met een krachtige 3D visualisatie van het gebied wordt het mogelijk om plannen snel door te rekenen en effecten direct integraal te tonen in een realistische 3D wereld. Dit maakt het participatietraject beter, transparanter en doeltreffender.
Doelgroep: Omgevingsmanagers, beleidsmakers, bestuurders en ontwerpers.

14:30 uur: deelsessie 2
Interactief ontwerpen en rekenen
Hydrologische berekeningen kunnen met behulp van big data en slimme algoritmes snel en betrouwbaar worden doorgerekend. De berekeningen worden uitgevoerd op een GPU supercomputer, die de resultaten razendsnel en op zeer hoog detailniveau genereert.
Doelgroep: Hydrologen, modelleurs, dataspecialisten, GISsers.

16:20 Plenaire afsluiting 

16:30 Einde Webinar

16:30 – 17:00 Start Q&A
Voor wie meer wil weten, organiseren we een Question and Answer sessie. Hier kunt u vragen over deze nieuwe ontwikkelingen en (mogelijke) toepassingsgebieden stellen aan de experts van Waterschap Aa en Maas, TAUW en Tygron.