Webinar Erfgoed & Bossenstrategie

donderdag 22 april 2021
14:00 –
15:00 uur
Hoe kunnen de waarden van het landschap en het erfgoed bijdragen aan de Bossenstrategie?

In 2020 presenteerde het ministerie van LNV en IPO de Bossenstrategie. Naast afspraken over het revitaliseren van bestaande bossen, stimuleren van aanleg van landschapselementen, herplant en duurzaam houtgebruik, vormt de aanplant van 37.000 hectare nieuw bos een uitdaging voor de toekomst. De Bossenstrategie is een enorme kans om een kwaliteitsimpuls te geven aan ons cultuurlandschap. De vraag is hoe de waarden van het landschap en het erfgoed hieraan bijdragen?

In deze sessie staat de vraag centraal hoe de aanleg van toekomstige bossen mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen met kennis van het verleden. Het Nederlandse landschap kent een grote diversiteit in landschappen. De karakteristieken van de verschillende landschapstypen worden ook bepaald door streekeigen landschapselementen en specifieke boomsoorten. De boomsoorten verschillen per landschap, zoals de natte bossen langs de rivieren en in laag Nederland, de eik en beuk op de drogere zandgronden. In de regio’s werden bomen werden gebruikt voor dagelijks gebruik en nijverheid. Dat is terug te zien in allerlei ontwikkelingen. Zo droegen de aangeplante populieren in Noord-Brabant bij aan de bloei van de luciferindustrie en de klompennijverheid in Nederland. Nu staan we voor nieuwe opgaven waar bos en bomen een belangrijke rol in spelen: koolstofvastlegging, verduurzaming van de landbouw, natuur- en biodiversiteit, en een circulaire economie waarin biobased materialen een rol spelen.

Tijdens het webinar Erfgoed & Bossenstrategie staat de relatie van de bossen het historisch cultuurlandschap en het gebruik van bos centraal.

Programma:

14:00-14:05       Introductie webinar: Berthe Jongejan, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, moderator

14:05-14:15        Advies voor de Bossenstrategie: Landschap versterken met bos en bomen: Shera van den Wittenboer, College van Rijksadviseurs

14:15-14:25        Dynamische bossen: een historisch overzicht: Bert Groenewoudt, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed

14:25-14.35        De toekomst van het Brabantse populierenlandschap: Ger van den Oetelaar, Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud, Stichting ARK Natuurontwikkeling

14.35-14.45        Biobased bouwen: duurzame houtproductie voor een circulaire economie: Hanna Lára Palsdottir, Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.

14.45-14:55        Gesprek met sprekers

14.55-15.00        Afsluiting webinar

Locatie

Dit webinar vindt plaats via Zoom. Een dag van tevoren ontvangt u een zoomlink per mail.

Aanmelden

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan per mail via charlotte@nevereverblue.nl. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 100. De webinar zal worden opgenomen en is op later moment ook terug te kijken via de website van de landschapstriënnale.