2023: Dynamische Waddendelta

De Landschapstriënnale is een manifestatie op basis van een flexibel format met exposities, seminars, debatten, excursies, optredens en andere bijeenkomsten, gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. 

In 2023 worden onder de titel DYNAMISCHE WADDENDELTA de schijnwerpers op de Waddenkust gezet. De ambitie van [L]2023 is om een robuust klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs het Werelderfgoed te ontwikkelen met als doel om een aantrekkelijk en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek van zowel bewoners als bezoekers.

Daarvoor zijn drie verschillende programmalijnen ontwikkeld, een PODIUM voor het publiek, een PLATFORM voor nieuwe netwerken van bewoners en ondernemers met name ook voor jongeren en een PANORAMA voor professionals om te werken aan het toekomstperspectief 2100 voor een klimaatbestendige kustlandschap. Deze unieke Waddenkust, gelegen aan het Werelderfgoed Waddenzee kent een aantal majeure opgaven, zoals onder andere de versterking van de Waddendijk die de komende jaren wordt uitgevoerd.

Centraal staat een integrale, gebiedsgerichte aanpak vanuit negen regionale iconen met verschillende, unieke identiteiten.

 De negen regio’s tussen Den Helder en de Duitse grens worden verbonden door drie thema’s, de Waddenzeedijk met de buitendijkse natuurgebieden, de Waddenlandbouw met de focus op de agrotoeristische infrastructuur en de Waddendorpen, waarbij een aantal kerken is opengesteld als een ontmoetingsplaats. Naast het september-programma wordt er een reisgids gemaakt om de Waddenkust volgende jaar op een innovatieve wijze te kunnen ontdekken.

[L]2023 wordt ondersteund door de parents; het Rijk, de provincie Noord-Holland en Fryslân en de Negen Waddenzeegemeenten. Op dit moment wordt het programma verder uitgewerkt samen met de verschillende projectpartners, zoals onder andere VISIT WADDEN en de landelijke marketingorganisatie NBTC. Voor de organisatie is de Stichting Landschapstriënnale 2023 opgericht met een Raad van Toezicht en een Programmaraad. De directeur- bestuurder Els van der Laan (landschapsarchitect en erfgoedspecialist) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de manifestatie in samenwerking met parents, projectpartners en een projectteam.

Nieuws

Kick-off Landschapstriënnale 2023

Op 29 september jl. is de kick-off voor de Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta gehouden. De bijzondere waddenkust van Groningen, Friesland en Noord-Holland grenzend aan het

[...]

editie [L]2023: De dynamische waddendelta

De dynamische delta van eb en vloed staat centraal in de Landschapstriënnale van 2023. Natuurlijk staan we stil bij UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee. Maar veel meer nog willen we aandacht voor het landschap áchter de dijken.

Geulen en slenken presenteren hier de dynamiek van eb en vloed. Het mozaïeklandschap van terpen en wierden laat tweeduizend jaar samenleven met en strijden tegen het water zien. 

Video afspelen