Landschapstriënnale 2023

De Landschapstriënnale is een manifestatie op basis van een flexibel format met exposities, seminars, debatten, excursies, optredens en andere bijeenkomsten, gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. 

In 2023 worden onder de titel DYNAMISCHE WADDENDELTA de schijnwerpers op de Waddenkust gezet. De ambitie van [L]2023 is om een robuust klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs het Werelderfgoed te ontwikkelen met als doel om een aantrekkelijk, vindbaar en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek (bewoners en bezoekers).

Dat wordt gedaan op verschillende schaalniveaus met een thematische aanpak. Dat geldt zowel voor de majeure opgaven voor de Waddenkust (verdiepende dialoog, laboratorium, ontwerpend onderzoek) als voor een integrale, regionale aanpak vanuit de iconen en identiteit (beleving van de icoonprojecten (podium), versnellen van het proces). Met behulp van het ambitiedocument/ werkboek/ website wordt het programma uitgewerkt samen met de verschillende partners.

De unieke Waddenkust, gelegen aan het Werelderfgoed Waddenzee kent een aantal majeure opgaven, zoals onder andere de versterking van de Waddendijk die de komende jaren wordt uitgevoerd. De Landschapstriënnale zal vorm krijgen langs zes thematische lijnen en drie soorten activiteiten.

Voor de organisatie is de Stichting Landschapstriënnale 2023 opgericht. Het bestuur bestaat uit Els van der Laan (N0.0RDPEIL) en Oeds Westerhof (Common Ground Common Sense). Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ambitiedocument. Met regelmaat stemmen zij af in het kernteam waarin naast deelnemers vanuit N0.0RDPEIL en Common Ground Common Sense, ook de provincie Fryslân is vertegenwoordigd met Rosanne van Bodegom en Wybren Jorritsma.

Lees meer op www.waddendelta.nl

Nieuws

Expeditie Houtbouw & Landschap

Hoewel de Landschapstriënnale 2021 al enige tijd achter ons ligt, gaan de Landschapslaboratoria door met hun onderzoek en activiteiten. Zo organiseert Productieve Natuur met de gemeentes

[...]

Blik op 2023: Dynamische Waddendelta

De Platte Kar die ons in april 2021 door Van Gogh Nationaal Park langs de verschillende landschapslaboratoria bracht is achter de Brabantse horizon verdwenen. De Trialogen en

[...]

editie [L]2023: De dynamische waddendelta

De dynamische delta van eb en vloed staat centraal in de Landschapstriënnale van 2023. Natuurlijk staan we stil bij UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee. Maar veel meer nog willen we aandacht voor het landschap áchter de dijken.

Geulen en slenken presenteren hier de dynamiek van eb en vloed. Het mozaïeklandschap van terpen en wierden laat tweeduizend jaar samenleven met en strijden tegen het water zien. 

Video afspelen

Blijf op de hoogte van de activiteiten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Follow us
#landschapstriennale