over de wijze waarop klimaatadaptatie het landschap mooier kan maken en verbanden kan leggen tussen stad en land.

Locatie

Streekpark Kienehoef, gemeente Meierijstad

Vaandeldragers van dit Landschapslaboratorium

Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, gemeente Meierijstad

Beoogd partner

Brabant Water

Over Landschapslaboratorium ‘Brabantse beekdalen’

Wie een Brabants landschap beschrijft, kan niet om water heen. Tussen en in de Brabantse steden kom je water tegen in rivieren, stroompjes en vennen. Het is een prachtige landschappelijke kwaliteit maar onder invloed van de klimaatverandering liggen er ook waterproblemen op de loer. Denk maar aan wateroverlast (bij heftige regenbuien), droogte en zoetwatertekorten. Ingrijpende maatregelen zijn nodig.

Maar hoe ingrijpend moeten die zijn? En welke maatregelen voldoen om het watersysteem klimaatadaptief te maken, het landschap tegelijkertijd aantrekkelijker en de biodiversiteit groter? Daarover gaat dit Landschapslaboratorium, dat ook de kansen verkent voor nieuwe bovenstroomse zoetwaterbuffers en de versterking van de samenhang tussen stad en land. Een inkijkje in programma’s als Mozaïek Dommelvallei en Deltaplan Hoge Zandgronden hoort er eveneens bij.

Welkom bij het Landschapslaboratorium ‘Brabantse Beekdalen’ in Meierijstad!