over technologie, big data en blockchain waarmee we het landschap beter leren kennen en weten wat het nodig heeft.

Locatie

Nog te bepalen

Beoogd vaandeldrager van dit Landschapslaboratorium

Kadaster

Beoogde partners

Jheronimus Academy of Data Science, HAS Hogeschool, Geo-kenniscentrum Ruimteschepper, De Oversteek, Breda University of Applied Sciences, Agrifood Capital

Over Landschapslaboratorium ‘Datascapes’

Brainport mag zich de slimste regio van de wereld noemen. Maar hoe slim is het landschap? Met nieuwe technologieën, big data en blockchain kan het landschap veel beter ‘uitgelezen’ worden. Dat levert op verschillende fronten winst op: zo kunnen we veel preciezer handelen naar wat gewassen nodig hebben. Ook levert het ons gedetailleerde informatie op over hoe recreanten en bewoners het landschap gebruiken. Verder leidt de beschikbaarheid van data er ook toe dat we precies weten waar landschapsverbetering het meeste effect heeft.

Grote vraag is: hoe kunnen we de aanwezigheid van zoveel kennisintensieve bedrijven en onderzoeksinstituten nog beter benutten om in Brabant het slimste landschap ter wereld te realiseren? In dit Landschapslaboratorium ontwerpen we tijdens een hackaton verschillende scenario’s en tools voor landschapsontwikkeling in deze unieke hightech omgeving.