over het belang van natuur en landschap in verstedelijkt gebied en de dagelijkse Brabantse leefomgeving.

Locatie

Markdal en Mastbos in Breda

Vaandeldrager van dit Landschapslaboratorium

Gemeente Breda

Beoogde partners

Staatsbosbeheer, Van den Berk Boomkwekerijen

Over Landschapslaboratorium ‘Groenstad’

De meeste Brabanders komen dagelijks in aanraking met groen in de stad. Maar veel minder met het landschap buiten de stad. Jammer… maar daar kunnen we wat aan doen. Daarover gaat dit Landschapslaboratorium, waarbij we vooral de uitdagingen voor de toekomst handen en voeten geven.

Duidelijk is, dat we woonomgevingen moeten scheppen die zelf landschappelijke waarde genereren en die waarde niet enkel ontlenen of ontnemen aan het bestaande landschap. Woningen, woongebouwen en woonwijken dus die niet ín het landschap worden gebouwd, maar mét het landschap. Daarmee worden ze onderdeel ván het landschap. Die missie vraagt om minutieus onderzoek. Want kunnen we een woonlandschap ontwerpen in een vergelijkbare dichtheid als de gemiddelde buitenwijk, maar dan met een compleet andere, ruimtelijke en landschappelijke belevingswaarde?

Hierover nadenken hoort bij de ambitie om stedelijk gebied te vergroenen, iets wat hoog op de agenda van Brabantstad staat. Ook een groen-blauwe dooradering in industriesteden als Tilburg, Eindhoven en Helmond is zo’n idee om een aantrekkelijke leefomgeving en een ‘daily urban landscape’ te creëren. De biodiversiteit is er ook mee geholpen.