over de voorwaarden waaronder verbeteringen in grote infrastructuur, bedrijvigheid en landschap elkaar kunnen versterken.

Locatie

Het Heerkenshuis, Udenhout

Vaandeldrager van dit Landschapslaboratorium

Gemeente Tilburg

Beoogde partners

Guus van Roesel (agrariër), CAST, Telos, Brabantkennis, College van Rijksadviseurs, Technische Universiteit Delft, Academie van Bouwkunst Tilburg, Brabants Landschap

Over Landschapslaboratorium ‘Nieuwe economische dragers’

Onze hoogwaardige infrastructuur heeft van Nederland een logistiek centrum voor Noordwest-Europa gemaakt. Enorme hoeveelheden hallen en kassen – vaak langs de snelwegen, ‘zichtbaarheid gegarandeerd!’ – bepalen meer en meer het landschap. Zijn er oplossingen te bedenken waarbij bebouwing, infrastructuur en landschap elkaar versterken? Wat vraagt dat van de architectuur van deze gebouwen en de schaal van het landschap waarin ze staan? Misschien is de ontwikkeling van landschapsparken een mogelijkheid om tegendruk te bieden… Maar wat zijn dan nieuwe economische dragers van een landschapspark?

Dit Landschapslaboratorium is een oriëntatietocht, op zoek naar eisen, wensen en mogelijkheden om functies te integreren maar ook om het landschap ‘beleefbaar’ te maken. Decor van dit Landschapslaboratorium: het Heerkenshuis op het terrein van de voormalige steenfabriek D’n Oven in Udenhout. Dit is nu onderdeel van het nieuwe landschapspark Landgoed Pauwels.