over het koppelen van natuur aan andere belangen waardoor nieuwe kansen voor meer Brabantse biodiversiteit ontstaan.

Locatie

De Vleut (Best), De Kleine Aarde en Vorst B (Boxtel), Landgoed Velder en buurtschap Kasteren (Liempde)

Vaandeldragers van dit Landschapslaboratorium

Gemeente Boxtel, gemeente Best

Beoogde partners

Brabantse Populierenvereniging, Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), Stichting Brabantse Klomp, Samenwerking Regio Eindhoven, Brabants Landschap, Peppelhout, Boeckel Bosbouw

Over Landschapslaboratorium ‘Productieve natuur’

Doorlopende natuurverbindingen zijn aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers en goed voor de natuur en de biodiversiteit. Natuurnetwerk Brabant (onderdeel van Natuurnetwerk Nederland) streeft naar zulke gebieden, waarbij bestaande en nieuwe natuurgebieden via ecologische verbindingszones aan elkaar worden gekoppeld. Die natuurverbindingen bieden ook op andere vlakken kansen…

In dit Landschapslaboratorium buigen we ons over de mogelijkheden die een Natuurnetwerk nog meer kan bieden. Zijn er bijvoorbeeld verrassende combinaties te maken met andere ontwikkelingen, zoals ‘productieve natuur’? Denk hierbij aan populierenteelt voor bouwmaterialen, vezelhennep, boomkweek en voedselbossen. Wellicht vallen er ook andere, onverwachte coalities te smeden tussen natuur en economie.

Dit Landschapslaboratorium vindt plaats tijdens een rondje ‘langs de velden’ met bezoeken aan De Vleut in Best, De Kleine Aarde in Boxtel, Vorst B (Green Tech Park Brabant) in Boxtel en Landgoed Velder en buurtschap Kasteren in Liempde.