over slimme aanpassingen in de productiesystemen van de landbouw op basis van ideeën en voorstellen voor een circulaire economie.

Locatie

Nog te bepalen

Vaandeldrager van dit Landschapslaboratorium

ZLTO

Beoogde partners

Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, AgriFood Capital, CRa (Brood & Spelen), Stichting EO Wijers, Groen Ontwikkelfonds Brabant

Over Landschapslaboratorium ‘Vitale bodem’

Het klimaat roert zich en dat heeft impact op de landbouw, de bodem, de ecologie en het landschap. Een circulaire economie kan ervoor zorgen dat de trends die we waarnemen zich ten goede keren. Hoe? Door natuurlijke kringlopen slim te benutten, door bestaande systemen te kopiëren. Dat is effectief en efficiënt. Concreet kan het gaan om waarde toevoegen aan wat voorheen als afval werd beschouwd en door stikstof- en fosfaatkringlopen meer in balans te brengen. Maar ook door de bodem weer tot leven te wekken met organische stof.

In dit Landschapslaboratorium schetsen we de contouren van het circulaire productielandschap van de toekomst: hoe ziet het eruit? Welke schaal hoort daarbij? Wat zijn alternatieve vormen van eiwitproductie? En kan een circulair productielandschap worden gecombineerd met recreatief gebruik en ecologische waarden? Daarmee verkennen we de route op weg naar een vitale bodem.