over de verschijningsvorm van nieuwe energielandschappen die zich goed verhouden tot het cultuur- en natuurlandschap.

Locatie

Nog te bepalen

Vaandeldragers van dit Landschapslaboratorium

ECCO in Het Groene Woud, Staatsbosbeheer

Beoogde partners:

Vereniging Deltametropool, Van Gogh Heritage Foundation, gemeente Meijerijstad, Groen Ontwikkelfonds Brabant

Over Landschapslaboratorium ‘Zon, wind en water’

De grootschalige productie van duurzame energie kan niet zonder aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit, want de lege ruimte is beperkt. Ook maatschappelijk draagvlak is een voorwaarde voor duurzame energieproductie: de handen gaan vaak alleen op elkaar als bewoners en ondernemers er zelf baat bij hebben.

Deze facetten vragen om doordachte, inspirerende ruimtelijke ontwerpen. Hierin moet optimalisatie van de energetische opbrengst in balans worden gebracht met ruimtelijke kwaliteit en ecologische waarden. Zo ontstaan energielandschappen. Maar hoe creëren we energielandschappen die waarde toevoegen en waar we trots op kunnen zijn? Zit er toekomst in het benutten van daken en snelwegen zodat het landschap minder wordt belast? Kunnen we energieopwekking combineren met andere functies zoals voedselproductie en natuurontwikkeling? Kan het tijdelijk accommoderen van energievoorzieningen misschien de weg openen naar een meer duurzaam grondgebruik?

In dit Landschapslaboratorium onderzoeken we de potentie van duurzame energievoorzieningen in het landschap, van het tijdelijk accommoderen van zonneweiden tot de mogelijkheden voor een hernieuwde rol van watermolens.