Gereserveerd Rijsenhout: Tijdelijk, circulair en mobiel ‘VERKASSEN’

Aan de oostzijde van Haarlemmermeer ligt het dorpje Rijsenhout, een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Hierdoor mag er niet bijgebouwd worden, lukt het niet de verouderde kassen op te schalen en mag bijvoorbeeld zelfs het dorpscentrum niet vernieuwd worden.

Er is angst voor leegstand, krimp en het teruglopen van het voorzieningenniveau. Rijsenhout is bij uitstek een goed voorbeeld van hoe om te gaan met de complexiteit aan belangen in een luchthavenregio. Wat kun je met een dorp doen dat aan alle kanten is ingekaderd en zijn oorspronkelijke functie verliest? Welke nieuwe functies kan dit dorp vervullen? En hoe zorg je dat de kracht van het dorp en waardenstelsels behouden blijven?

Excursie, lezingen, workshop en presentatie

Dit dagprogramma omvat een excursie, lezingen, workshop en een presentatie met experts, ontwerpers, kunstenaars en ervaringsdeskundigen gericht op experimenten met wonen/werken/leren rond de geluidszone, op weg naar concrete voorstellen.

Organisatie / curator

Podium voor Architectuur

Partner

Dorpsraad en Regiegroep Rijsenhout

Locatie wordt nader bekendgemaakt