De Summer School gaat over de ruimtelijke ontwerpopgave van ‘Het Volgende Landschap’ door de volgende generatie. Dat is niet hetzelfde als de ontwerpopgave in het algemeen – daar zitten ook elementen in van lopende programma’s, strategie, beleid, politiek, maatschappelijke verhoudingen, vox populi, en de vertragende werking van de middelbare leeftijd van professionals.

De Summer School bestaat uit een internationale groep jonge mensen in de afstudeerfase uit verschillende ontwerpdisciplines. Samen gaan ze aan de slag.

  • Ze verkennen de kenmerken van de nieuwe ruimtevragers en in de ruimtelijke interactie tussen stad en landschap.
  • Al ontwerpend onderzoeken zij ‘Het Volgende Landschap’, dat in dit drukke deel van West-Nederland (de metropoolregio Amsterdam, MRA) zou kunnen of zou moeten ontstaan.
  • Ze brengen ruimtelijke beeldvorming op gang waardoor ideeën en meningen kunnen worden gewisseld over de vraag hoe ‘Het Volgende Landschap’ nuttig, duurzaam en aantrekkelijk kan worden.
  • Ze beantwoorden de vraag welke rol, verantwoordelijkheid en keuze er liggen voor opdrachtgevers, ondernemers, burgers, eigenaren en ontwerpers in dit toekomstperspectief.
  • Ze roepen beelden en inzichten op die materiaal zijn voor de internationale conferentie over LARGE PARKS die tijdens de Landschapstriënnale wordt gehouden.

Partners

TU Delft
Van Hall Larenstein
HAS ’s-Hertogenbosch
Staatsbosbeheer
Planbureau voor de Leefomgeving
Metropoolregio Amsterdam
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Noord-Holland
Wageningen Universiteit en Research

Curator

Rob van Leeuwen

Organisatie

Morgenster Landschap – Rob van Leeuwen

ma 4 sep | vr 8 sep - Hele dag

Locatie

Landgoed Kleine Vennep Hoofdlocatie
Hoofdweg 1041
Hoofdlocatie: Nieuw-Vennep

Link naar route en kaart
Alleen op uitnodiging