In gesprek met Floris Alkemade

Vanaf september 2015 is Floris Alkemade Rijksbouwmeester. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten en adviseert in die hoedanigheid de minister

[...]

Human Nature

‘Human Nature’ is een inspiratiebron voor het programma van de Landschapstriënnale. Het rapport beschrijft mogelijke ‘hefbomen’ voor natuurontwikkeling in Noord-Brabant aan de hand van gerealiseerde

[...]