Publicaties

video Brabantse Beken

Binnen landschapslaboratorium Brabantse Beken onderzoeken de Brabantse waterschappen en gemeente Meierijstad samen wat de beekdalen ons vertellen over klimaatverandering. Door klimaatverandering moeten we weer leren

[...]

Boek: Verrukkelijk Landschap

Deze publicatie bevat de resultaten van de elfde Eo Wijers Prijsvraag. Onder de titel Verrukkelijk landschap schetsen twaalf ontwerpteams voor regio’s in Zuid-Holland, Brabant, Overijssel

[...]

Video: Helend Landschap

Het Landschapslaboratorium Helend Landschap heeft als missie om het maatschappelijk draagvlak voor het landschap als helende kracht voor de gezondheid van mens en natuur te

[...]

Wanderspace/Zwerfruimte

Waarom bouwen we meer dan nodig is? De open ruimte wordt steeds schaarser en we lijken de mogelijkheden binnen reeds bebouwde gebieden niet te zien.

[...]

In gesprek met Floris Alkemade

Vanaf september 2015 is Floris Alkemade Rijksbouwmeester. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten en adviseert in die hoedanigheid de minister

[...]

Human Nature

‘Human Nature’ is een inspiratiebron voor het programma van de Landschapstriënnale. Het rapport beschrijft mogelijke ‘hefbomen’ voor natuurontwikkeling in Noord-Brabant aan de hand van gerealiseerde

[...]