Folder High Green – Innovating the Landscape

Actuele opgaven als klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, nieuwe vormen van landbouw en de toename van het toerisme zullen onze natuur- en cultuurlandschappen rigoureus veranderen. Maar over hoe we die veranderingen in goede banen leiden, over hoe we ondanks de impact van die vraagstukken tot aangename en leefbare landschappen kunnen komen, bestaat nog lang geen consensus. Tijdens de Landschapstriënnale 2021 worden in 10 Landschapslaboratoria onderzocht hoe moderne nutsfuncties – logistieke loodsen, windmolens, woonwijken, alternatieve vormen van landbouw – net als toen kunnen leiden tot prettige en mooie landschappen, maar ook tot landschappen die economisch weer aan waarde kunnen winnen.

Het thema en de landschapslaboratoria worden beschreven in > deze folder