Met de natuur mee – negen verhalen over bomen

Deze publicatie Met de Natuur Mee belicht negen groen pioniers die vanuit verschillende invalshoeken de samenleving wijzen op het grote belang van bos. Hun verhalen beginnen bij bossen en bomen, maar leveren ieder op eigen wijze vergezichten naar iets groters. Ingenieuze en te verbeteren relaties met natuur-, landbouw-, bodem-, water-, voedselsystemen, de kracht van verbeelding of sociale cohesie en een pleidooi voor een inclusieve samenleving passeren de revue. De verhalenbundel draagt bij aan de uitwerking van de Nationale Bossenstrategie van het ministerie van LNV, die in november 2020 is gepubliceerd.

De auteurs van Met de Natuur Mee – 9 Verhalen over bomen zijn Stephanie Bakker
Berny van de Donk en Annemarie de Graaf

Klik hier om de publicatie te openen > Met de natuur mee