Negen verhalen over bouwen met bomen

Nederland staat voor een aantal grote opgaven in de fysieke leefomgeving. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden deze geagendeerd, verbonden en van een ambitie en handelingsperspectief voorzien. Biobased bouwen is een manier om een aantal van deze opgaven in onderlinge samenhang aan te pakken. Als aanloop van de Strategische Verkenning Biobased Bouwen (ministerie BZK) zijn verhalen gevangen over houtbouw ten behoeve van kennisdeling en inspiratie tussen beleid en praktijk. Negen verhalen over bouwen met bomen, geschreven door Peter Heerema en Annemarie de Graaf, is het resultaat.