over de ontwikkeling van erfgoed dat van betekenis kan zijn voor de Brabantse opgaven van nu.

Locatie

Fort Crevecoeur in ’s-Hertogenbosch

Vaandeldrager van dit Landschapslaboratorium

Alliantie Zuiderwaterlinie

Beoogde partners

Brabants Landschap, gemeente ’s-Hertogenbosch, Staatsbosbeheer

Over Landschapslaboratorium ‘Zuiderwaterlinie’

Noord-Brabant kent een uniek natuurlijk fenomeen: de Naad van Brabant, lopend van west naar noordoost door de provincie, op de overgang van zand en klei en langs diverse vestingsteden. Deze Zuiderwaterlinie kent een rijke historie en is nog altijd van betekenis voor landschap, natuur, vrijetijdseconomie en stedenbouw. Sterker nog, de Zuiderwaterlinie biedt tal van aanknopingspunten voor een toekomstperspectief.

In dit Landschapslaboratorium buigen we ons over die toekomst: in hoeverre kan erfgoed de basis vormen voor gebiedsontwikkeling? Hoe kunnen we hier, in een dichtbevolkt gebied, een recreatielandschap van formaat ontwikkelen waar ontspanning, gastvrijheid, cultuurhistorie en natuur- en landschapsontwikkeling hand in hand gaan? Kan de Zuiderwaterlinie ook ruimte bieden aan grote opgaven als klimaatadaptie, energietransitie en biodiversiteit? En wat ‘doet’ het met de aantrekkingskracht van Brabant als we hier geen lieflijk, arcadisch landschap met aangeharkte paden realiseren, maar woeste en deels ondoordringbare ‘grensnatuur’? Zou die kunnen uitdagen tot bijzonder recreatief gebruik?

Dit Landschapslaboratorium sluit aan bij het reeds bestaande Zuiderwaterlinie-initiatief. Hierin bundelen overheden en (natuur)organisaties sinds 2016 hun krachten om het cultuurhistorische gebied nationaal en internationaal op de kaart te zetten.