Editie 2008

Apeldoorn

Editie 2008

‘Akkoord van Apeldoorn’ bezegelt grote maatschappelijke steun voor Nederlands landschap

Een monsterverbond van Rijk, provincies, gemeenten en tientallen belangenorganisaties op het gebied van onder meer bouw- en infrabedrijven, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en recreatie ondertekent op zaterdag 27 september 2008 het ‘Akkoord van Apeldoorn’. Daarmee maken ze een gezamenlijke vuist tegen verrommeling en ongebreidelde stads- en dorpsuitbreidingen in het Nederlandse landschap en spreken ze hun steun uit voor een financiële impuls in de kwaliteit van het landschap. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu ondertekenen het akkoord namens het rijk.