Gastlocatie Van Gogh Nationaal Park

Gastlocatie Van Gogh Nationaal Park

De gastlocatie van de Landschapstriënnale 2021 is Van Gogh Nationaal Park in Noord-Brabant. Het totale gebied beslaat zo‘n 120.000 ha, ongeveer een kwart van Brabant, met een uniek bekenlandschap als ruggengraat. Daarin liggen ruim 30.000 ha natuurgebieden, waarvan meer dan 7.000 ha Natura-2000 gebieden, zoals de Loonse en Drunense Duinen, de Kampina/Oisterwijkse Vennen en Bossen en het Vlijmens Ven/de Moerputten/het Bossche Broek, het Ulvenhoutse Bos en de Regte Heide en het Riels Laag. Deze natuur in combinatie met de erfgoedlocaties van Van Gogh, de waardevolle cultuurlandschappen zoals de Dommelvallei en de vele cultuurhistorische belangrijke plekken in dit kleinschalig mozaïeklandschap tot in de dorpen en tot in de steden maakt dit gebied bijzonder.

Visitekaartje voor Nederland

Van Gogh Nationaal Park is een prachtig gebied waar mensen kunnen genieten van natuur en landschap. Het is ook een bijzonder concept waarin partners samenwerken aan het landschap van de toekomst tot in de steden met meerwaarde voor natuur, de regionale economie en de mensen. De Nationale Parken nieuwe stijl zijn een visitekaartje voor Nederland. De combinatie van toonaangevende natuurgebieden in een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap, een topeconomie met 1,5 miljoen mensen én de tastbare erfenis van Van Gogh maken het Van Gogh NP uniek.

Kwaliteitsimpuls en perspectief voor ondernemers. De partners zijn trots op dit gebied en willen dit versterken. Zij zijn ervan overtuigd dat Van Gogh NP als sterk merk een belangrijke kwaliteitsimpuls levert voor versterking van natuur en landschap in balans met perspectief voor ondernemers en daardoor zorgt voor een gezonde en mooie leefomgeving”

Gebiedsontwikkeling 

Op 30 maart 2020, de geboortedag van Vincent van Gogh, hebben partners van overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een masterplan ingediend bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een gebied centraal in Brabant aan te wijzen als Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP).

Die status zet het gebied extra op de kaart en wordt een krachtige motor voor verdere gebiedsontwikkeling. De Landschapstriënnale 2021, met de tien Landschapslaboratoria draagt daar eveneens aan bij.
 
Zie ook het persbericht op de website van Van Gogh Nationaal Park. 

Van Gogh Nationaal park op de kaart: