Landschapstriënnale kan kennis leveren voor Bossenstrategie minister Schouten

Landschapstriënnale kan kennis leveren voor Bossenstrategie minister Schouten

Begin februari werd een kamerbrief van de minister van LNV over de Bossenstrategie gepubliceerd . Deze strategie is nodig om meer samenhang te brengen in het bossen-, natuur-, en klimaatbeleid. En om met de samenleving en betrokken partijen tot een beleid te komen waarin mensen zich herkennen en dat ten goede komt aan zowel natuur als klimaat.

In de brief wordt verwezen naar de Landschapstriënnale 2020 als initiatief waarmee de minister voornemens is samen te werken als het gaat om kennisverwerving.

“We vragen het Nationaal Groenfonds advies bij het uitwerken van nieuwe concepten voor boscompensatie. In onze ambitie leggen we sterk de nadruk op de landschappelijke kwaliteit van bos en bomen in natuurgebieden en daarbuiten. We vragen het College van Rijksadviseurs (CRa) om ons hierop te adviseren. Omdat we geconstateerd hebben dat op bepaalde onderwerpen kennis ontbreekt, stellen we ook een kennisagenda op. Daarbij werken we samen met maatschappelijke initiatieven zoals de Landschapstriënnale 2020.”

De Landschapstriënnale ziet er naar uit om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Bossenstrategie.

Klik hier om naar de pagina met de Kamerbrief te gaan

Deel dit bericht