Kick-off Landschapstriënnale 2023

Kick-off Landschapstriënnale 2023

Op 29 september jl. is de kick-off voor de Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta gehouden. De bijzondere waddenkust van Groningen, Friesland en Noord-Holland grenzend aan het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee staat in deze editie in de schijnwerpers.

Het programma wordt ontwikkeld vanuit drie programmalijnen. Het PODIUM is de eerste lijn gericht op het publiek. De tweede lijn is een PLATFORM voor nieuwe netwerken van bewoners en ondernemers waarbij extra aandacht uitgaat naar jongeren. De laatste lijn is een PANORAMA, waarbij met overheden en professionals wordt gekeken naar de toekomst van de Waddenkust in 2100.

Voor de publieksmanifestatie van eind april tot half oktober wordt in samenwerking met de marketingorganisatie VISIT WADDEN een reisdagboek voor de negen bijzondere Waddenregio’s langs de Waddenkust samengesteld.

In september 2023 hebben de activiteiten in de drie programmalijnen betrekking op de dijkversterking van de Waddenzeedijk in een Natura2000 gebied, de Waddenlandbouw met de bijzondere Waddengastronomie en agrotoerisme. In de Waddendorpen worden de kerken opengesteld als ontmoetingsplaats voor een impuls voor de brede welvaart.

>> Presentatie DYNAMISCHE WADDENDELTA startbijeenkomst 29 september

Deel dit bericht