Kroniek 2021: Het landschap, ons fundament

Kroniek 2021: Het landschap, ons fundament

En dan klinkt het slotakkoord van de Landschapstriënnale 2021: de publicatie van de kroniek van deze editie, geschreven door landschapsjournalist Mark Hendriks. De titel luidt: Het landschap, ons fundament, een verwijzing naar ‘De Fundamenten’ van Ramsey Nasr. Hendriks constateert dat net als de zorg, het onderwijs en de cultuursector ook het landschap jarenlang is veronachtzaamd. Voor velen is het landschap niet meer dan een ornament, een vanzelfsprekende versiering van het dagelijks bestaan.

Grondslag voor brede welvaart
Ook het Brabantse landschap lijkt aan importantie te hebben ingeboet. Het is weerloos geworden en valt op steeds meer plekken ten prooi aan distributiecentra, datacenters, megastallen, kassenbouw, infrastructuur, slecht ingepaste zonneweides, windturbines, vakantieparken en de zoveelste woonwijk. Terwijl het landschap eigenlijk een fundament is, een grondslag waarop we de samenleving en economie kunnen realiseren die we eigenlijk moeten nastreven – waarin niet langer economische groei en financieel rendement maatgevend zijn voor hoe het met ons gaat, maar wat we tegenwoordig ‘brede welvaart’ noemen.

Door met onderzoek en ontwikkeling in Van Gogh Nationaal Park
De kroniek eindigt met de conclusie dat het aan ons is om te zorgen dat onze manier van leven niet ten koste gaat van het landschap. En dat we het landschap weer gaan zien als een bepalend fundament voor het welslagen van de samenleving die we eigenlijk willen zijn. De Landschapstriënnale 2021, die (grotendeels online) plaatsvond tussen 1 en 30 april, is in dit proces een belangrijke stap, en de tien landschapslaboratoria werken verder aan onderzoek en projecten. Van Gogh Nationaal Park wordt met meer dan 50 partners doorontwikkeld, mede op basis van het onderzoek dat in de aanloop naar en tijdens deze triënnale gedaan is. Uiteraard nemen we de opgedane kennis mee naar de Waddenkust, waar de Landschapstriënnale in 2023 plaatsvindt.

Lees nu Het landschap, ons fundament

Deel dit bericht