Landschapslaboratoria in beeld: #7 Groenstad

Landschapslaboratoria in beeld: #7 Groenstad

Het vergroenen van het stedelijk gebied staat hoog op de agenda van Brabantstad. De uitdaging voor de toekomst is om woonomgevingen te creëren die landschappelijke waarde genereren in plaats van die te ontlenen of ontnemen aan het landschap. Landschapslaboratorium ‘Groenstad’ gaat over de zoektocht naar een levende groene stad, waarin ook stedelijke opgaven als bereikbaarheid, klimaatadaptatie, gezondheid, recreatie en een goed vestigingsklimaat een plek kunnen krijgen. De beken en rivieren, en met name de Mark, spelen als vergroeners van de stad een belangrijke rol in dit concept. In deze video legt stedenbouwkundige Peter van Schie uit hoe die vergroening er uit kan zien.

februari 19, 2021

Deel dit bericht