Natuurherstel rond Spoordonkse Watermolen

Natuurherstel rond Spoordonkse Watermolen

ARK Natuurontwikkeling gaat het landschap rond de Spoordonkse Watermolen aan de Grote Beerze in Het Groene Woud herstellen. Op 6 oktober 2020 kende het ministerie van OCW hiervoor een subsidie toe aan het project ‘Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’, afkomstig uit de Erfgoed Deal. Het Groene Woud in Noord-Brabant is onderdeel van Van Gogh Nationaal Park, de gastlocatie van de Landschapstriënnale 2021.
De kavels rondom de molen waren dankzij nauw overleg met perceeleigenaren en de daaropvolgende vrijwillige kavelruil al in bezit van ARK. Naast de grondaankoop investeert ARK nog eens € 61.000 in natuurherstel in het gebied. De maatregelen rond de Spoordonkse Watermolen zullen vooral bestaan uit voorzieningen om het water van de Grote Beerze vast te houden in de gronden eromheen. Om de sponswerking van de bodem te stimuleren, gaan de gedachten uit naar onder meer een grondwal voor waterberging en het aanbrengen van kleine variaties in bodemhoogtes.

Meer informatie op: https://www.ark.eu/nieuws/2020/ark-herstelt-natuur-rond-spoordonkse-watermolen

Deel dit bericht