De komende decennia vindt in Nederland en de rest van de wereld een transitie plaats van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. De ruimtelijke impact van deze energietransitie wordt groot. Op dit moment verkennen overheden (Rijk, provincies, regio’s, gemeenten) op verschillende schaalniveaus de mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassing van de opwekking, transport en opslag van hernieuwbare energie. Het resultaat van deze processen: diverse regionale en nationale energieperspectieven.

Op deze dag gaan betrokken partijen (overheden, ontwerpers en onderzoeksinstellingen) op zoek naar de relaties, verbindingen en samenhang tussen de verschillende perspectieven. Waar vullen zij elkaar aan, waar liggen goede oplossingen voor het oprapen? Waar zitten de knelpunten? Wat betekenen deze? Wat zijn de stappen die Rijk, regio’s, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen nu kunnen nemen? Wat is de rol van de ontwerper?

Programma

9.00 uur
Inloop en registratie

9.30 uur
Opening
door moderator Paul Gerretsen, gevolgd door drie presentaties:

  • Dirk Sijmons, H+N+S Landschapsarchitecten: Het Nationaal Perspectief
  • Boris Hocks, Posad Spatial Strategies: Ruimtelijk Onderzoek Energieagenda
  • Marco Broekman, marco.broekman urbanism research architecture: Ruimtelijke Verkenning Energietransitie MRA

10.50 uur
Uitreiking publicatie Energie en Ruimte aan:

  • Donné Slangen, directeur Gebieden en projecten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en;
  • Jack van der Hoek, gedeputeerde voor Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur, Provincie Noord-Holland

11.15 uur
4 Deelsessies: in gesprek over regionale en nationale verkenningen

Met bijdragen van o.a.: Provincie Drenthe, IJsselmeergebied, Noord-Holland Noord, MRA, Holland Rijnland, Hart van Holland, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Hart van Brabant, Metropoolregio Eindhoven en Parkstad Limburg, Provincie Gelderland, Groningen en Friesland.

12:45 uur
Lunch met om 13.00 uur de film ‘Wind Zon en Land’

13.30 uur

  • Marlijn Baarveld, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: het Cultuurlandschap biedt vertrekpunt
  • Terugkoppeling ochtend en doorkijk naar middagsessies

14.30 uur
4 deelsessies: regio’s en ontwerpers in gesprek over de rol van het ruimtelijk ontwerp in de toekomstige uitdagingen van de energietransitie

  • Terugkoppeling en discussie met de zaal

16.00 uur
Vraaggesprek met Daan Zandbelt en Berno Strootman, Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving. Aansluitend uitreiking Blauwe Kamer Dossier Energie en Ruimte door gasthoofdredacteur Dirk Sijmons.

16:30 uur
Borrel met om 17.00 uur Concert Geluidslandschap

vr 22 sep - 09:30 - 17:00

Locatie

Landgoed Kleine Vennep Hoofdlocatie
Hoofdweg 1041
Hoofdlocatie: Nieuw-Vennep

Link naar route en kaart
Alleen op uitnodiging