Editie 2017

Het Volgende Landschap

Thema van de Landschapstriënnale 2017 was Het Volgende Landschap. Wat is het landschap van de toekomst? Hoe gaat onze leefomgeving er de komende decennia uitzien? Wie gaat ervoor zorgen? Wat zijn de drijvende krachten achter de veranderingen in het landschap? Wie brengt dit tot stand?

Bekijk de publicatie van deze editie voor de conclusies:

Laten we cirkels kleiner maken. We hebben lef, vrijheid en ruimte nodig.

 

Het volgende landschap als innovatieve broedplaats

Het deelprogramma waarin boeren en burgerbedrijven, young innovators, creatieve ondernemers, start-ups en vrijwilligersorganisaties de gelegenheid werd geboden om hele en halve uitvindingen die het volgende landschap gezond en duurzaam maken te presenteren.

De Landschapstriënnale wil kansrijke ideeën en concepten steunen die op een slimme, vernieuwbare manier met de kenmerken, bestanddelen of voortbrengselen van het landschap omgaan. Denk aan circulaire voedselproductie, nieuwe vormen van regionaal vervoer, denk aan energietransitie met wind en zon, denk aan modern waterbeheer, aan verantwoorde delfstoffenwinning, natuurlijke bouwmaterialen enzovoorts.

Het volgende landschap als metropolitane vestigingsfactor

Dit deelprogramma mikte vooral op bestuurders van overheden, organisaties en instellingen, op onderzoekers, ruimtelijk ontwerpers, gebiedsbeheerders en projectontwikkelaars en zette de betekenis van het landschap op de schaal van de Metropoolregio Amsterdam op de agenda.

Doel van dit deelprogramma was om de 20ste-eeuwse tegenstelling tussen ‘de sterke stad’ en ‘het kwetsbare landschap’ in te wisselen voor het 21ste-eeuwse idee van een blijvend groene metropoolregio waarin de fundamentele betekenis van het stadslandschap voor de leefkwaliteit en de concurrentiekracht wordt uitgewerkt en onderbouwd.

Het volgende landschap als ruimtelijke ontwerpopgave

Met dit deelprogramma probeerden we een ruimtelijke toekomstbeeld te schetsen om beter zicht te krijgen op de vraag welke effecten de nieuwe opgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie op onze leefomgeving hebben.