Bouwen met bomen

Bouwen met bomen

Nederland staat voor een aantal grote opgaven in de fysieke leefomgeving. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden deze geagendeerd, verbonden en van een ambitie en handelingsperspectief voorzien. Biobased bouwen is een manier om een aantal van deze opgaven in onderlinge samenhang aan te pakken. Negen verhalen over bouwen met bomen dient ter kennisdeling en inspiratie tussen beleid en praktijk. Het is geschreven als aanloop naar de Strategische Verkenning Biobased Bouwen, geïnitieerd door het ministerie van BZK. Tijdens de Landschapstriënnale 2021 krijgt houtbouw een prominente plek in het programma. De auteurs van Bouwen met Bomen zijn Peter Heerema en Annemarie de Graaf. Klik hier om naar de publicatie te gaan.

Deel dit bericht