Thema van de Landschapstriënnale 2017 is: Het Volgende Landschap. Wat is het landschap van de toekomst? Hoe gaat onze leefomgeving er de komende decennia uitzien? Wie gaat ervoor zorgen? Wat zijn de drijvende krachten achter de veranderingen in het landschap? Wie brengt dit tot stand?

Met elkaar komen we daarachter. Denk en doe ook mee!

Het programma van de Landschapstriënnale 2017 is gemaakt rond vier deelprogramma’s:

Het volgende landschap als dagelijkse leefomgeving

Het programma waarin bewoners en bezoekers van de Haarlemmermeer, de steden en dorpen in de wijdere omgeving actief betrokken worden bij de bescherming en de onherroepelijke, geleidelijke veranderingen in het landschap van Noord-Holland en van PARK21 in het bijzonder.

De Landschapstriënnale helpt mensen zich bewust worden van hun belang bij het nieuwe landschap en van de waarden van het oude landschap. Van de wijze waarop ze bij de planvorming en inrichting invloed uit kunnen oefenen. Van de vorm die dat nieuwe landschap gaat aannemen, maar ook van de schoonheid of de lelijkheid ervan.

Laten we cirkels kleiner maken. We hebben lef, vrijheid en ruimte nodig.

John Nederstigt, wethouder Gemeente Haarlemmermeer tijdens pop-up diner 2016

Het programma omvat o.a. excursies, debatten en presentaties, film, optredens en hands-on parkmaken.

Het volgende landschap als innovatieve broedplaats

Het deelprogramma waarin boeren en burgerbedrijven, young innovators, creatieve ondernemers, start-ups en vrijwilligersorganisaties de gelegenheid wordt geboden om hele en halve uitvindingen die het volgende landschap gezond en duurzaam maken te presenteren.

De Landschapstriënnale wil kansrijke ideeën en concepten steunen die op een slimme, vernieuwbare manier met de kenmerken, bestanddelen of voortbrengselen van het landschap omgaan. Denk aan circulaire voedselproductie, nieuwe vormen van regionaal vervoer, denk aan energietransitie met wind en zon, denk aan modern waterbeheer, aan verantwoorde delfstoffenwinning, natuurlijke bouwmaterialen enzovoorts.

Het programma omvat een onder meer het tweedaags Innovatiefestival, lezingen over bouwen op water en een Dragon’s Den waarin ideeën en prototypes worden gepresenteerd aan mogelijke investeerders.

Het volgende landschap als metropolitane vestigingsfactor

Dit deelprogramma mikt vooral op bestuurders van overheden, organisaties en instellingen, op onderzoekers, ruimtelijk ontwerpers, gebiedsbeheerders en projectontwikkelaars en zet de betekenis van het landschap op de schaal van de Metropoolregio Amsterdam op de agenda.

Doel van dit deelprogramma is om de 20ste-eeuwse tegenstelling tussen ‘de sterke stad’ en ‘het kwetsbare landschap’ in te wisselen voor het 21ste-eeuwse idee van een blijvend groene metropoolregio waarin de fundamentele betekenis van het stadslandschap voor de leefkwaliteit en de concurrentiekracht wordt uitgewerkt en onderbouwd.

In dit deelprogramma organiseren we onder andere de oplevering van 12 Nederlandse uitwerkingen van het stadslandschap als vestigingsfactor en een internationale conferentie om ook buitenlandse inzichten en ervaringen naar ons land te halen. Ook nodigen we mensen uit om aan te schuiven bij het zogenaamde CEO-diner om te bepalen welke lessen we uit de conferenties kunnen trekken.

Het volgende landschap als ruimtelijke ontwerpopgave

Met dit deelprogramma proberen we een ruimtelijke toekomstbeeld te schetsen waardoor we beter zicht krijgen op de vraag welke effecten de nieuwe opgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie op onze leefomgeving hebben.

De Landschapstriënnale confronteert een groep internationale jonge ontwerpers en andere deskundigen intensief met de vragen die de samenleving nu en de komende jaren aan hen zal stellen.

Belangrijkste onderdelen zijn de internationale Summer School en de manifestatie van MOOI Noord-Holland waarin ook scholieren indringend met het landschap kennismaken.