Ideale symbiose tussen stad en ommeland.

De ambitie ‘Groen tot in het hart van de steden’ liegt er niet om. Breda maakt er al jaren werk van getuige de ontwikkelingen langs de stadsrivier de Mark. De Brabantse kwaliteit van leven -met groen en water als basis- is niet vanzelfsprekend.

De uitdaging voor de toekomst is om woon- en werkomgevingen te creëren die landschappelijke waarde genereren en stad en ommeland sterker met elkaar verbinden. Integrale visies op grotere schaalniveaus en andere vormen van samenwerking maken wonen, werken en recreëren in Brabant toekomstbestendig. Groenstad verkent de mogelijkheden om van het nieuwe denken ook de nieuwe werkelijkheid te maken; Stelt de vraag hoe verschillende partijen daaraan kunnen bijdragen; Brengt het ‘Vitale platteland’ (pilot Zundert) in balans met de dynamische stad; Kijkt over grenzen heen en definieert belangen en rollen opnieuw; weegt opgaven als bereikbaarheid, klimaatadaptatie, gezondheid, en recreatie af voor een toekomstbestendig aantrekkelijk vestigingsklimaat. De beken en rivieren -in het bijzonder de Mark- speelt als ‘vergroener’ een belangrijke rol in dit concept. 


In deze video legt stedenbouwkundige Peter van Schie uit hoe die vergroening er uit kan zien.

woensdag 21 april 2021
| 13:30
– 17:00 uur
woensdag 21 april 2021
| 17:00
– 18:00 uur
donderdag 15 april 2021
| 10:30
– 12:00 uur
Betrokken partijen:
Locatie:
Breda, Zundert, Etten-Leur

Blijf op de hoogte van de activiteiten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Follow us
#landschapstriennale