Even voorstellen: onze chroniqueur, vlogger en fotograaf

Even voorstellen: onze chroniqueur, vlogger en fotograaf

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Landschapstriënnale drie mensen aan zich verbonden die gezamenlijk verslag zullen leggen van de vele verschillende programmaonderdelen.

Het ministerie heeft hoge verwachtingen van de inhoudelijke bijeenkomsten en vermoedt dat de observaties, inzichten en resultaten daarvan een prachtige bouwsteen kunnen zijn bij de samenstelling van de Nationale Omgevingsvisie in de komende jaren.

Journalist Fred Feddes is onze Landschapstriënnale-chroniqueur en publicist op het gebied van ruimtelijke ordening en van stads- en landschapsontwikkeling, Hij zal na elke bijeenkomst een kort verslag schrijven en dat publiceren op de website van de Landschapstriënnale. Naderhand zal Fred zijn indrukken met elkaar in verband brengen in vastleggen in een eindverslag.

Karin Kooij is onze Landschapstriënnale-vlogger. Zij zal tijdens en na een aantal bijeenkomsten sprekers en deelnemers vragen om voor een draaiende videocamera onder woorden te brengen wat ze die dag hebben gehoord of gezien en welke indruk dat op hen heeft gemaakt. De interviews van Karin zullen op YouTube worden gepubliceerd.

Fotograaf Daniël Nicolas is onze Landschapstriënnale-fotograaf. Hij heeft een twintigtal bijeenkomsten geselecteerd waarop hij aanwezig zal zijn om de meest treffende beelden van de Landschapstriënnale 2017 vast te leggen. De mooiste foto’s zullen worden gepubliceerd op de website en zullen worden gebruikt bij de vormgeving van het eindverslag van Fred Feddes.

Deel dit bericht