HELP MEE! aan een lijst van Nederlandse successen

HELP MEE! aan een lijst van Nederlandse successen

Wereldwijd speelt de kwaliteit van de leefomgeving een steeds grotere rol in het economisch succes van steden. Het project Landschap als Vestigingsvoorwaarde verzamelde in 2016 buitenlandse voorbeelden van metropolen die hun landschap inzetten voor het vestigingsklimaat, zoals het waterfront van Toronto en het landbouwpark van Milaan. Maar wat zijn nu goede voorbeelden in Nederland?

Vereniging Deltametropool (een van de organisatoren van de Landschapstriënnale) nodigt iedereen uit om de ‘best practices’ van eigen bodem aan te dragen, die talent kunnen kweken, aantrekken en vasthouden. De beste voorbeelden krijgen een plek in de publicatie over dit onderwerp, die op 1 september tijdens het programma ‘Landschap als Vestigingsvoorwaarde’ wordt gelanceerd op de Landschapstriënnale.

Wat zijn jouw favorieten? Vul de lijst aan:

– Vliegbasis Soesterberg
– Maximakanaal Den Bosch
– Rotterdam Getijdenpark
– Westerpark Amsterdam
– Luchtsingel / Waterplein Rotterdam
– Singelpark Leiden
– Schegstructuur Amsterdam
– Rijksbufferzonebeleid
– Reconstructiewet Midden-Delfland
– Tiengemeten
– …..
– …..

Landschap als vestigingsvoorwaarde is een initiatief van Vereniging Deltametropool, Wageningen Universiteit, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Economische Zaken, Staatsbosbeheer, TU Delft. In de pilots werken verschillende regionale partijen samen met onderzoekers en ontwerpbureaus.

Artikel door:
Merten Nefs
Vereniging Deltametropool

Deel dit bericht