In de manifestatie ‘Landschap als Vestigingsvoorwaarde’ wordt een publicatie over dit onderwerp uitgereikt aan de politiek, in debat gegaan over het Volgende Landschap als Vestigingsvoorwaarde en een tentoonstelling geopend. Begin 2017 gingen maar liefst 12 pilotprojecten in 7 Nederlandse regio’s van start. Op 1 september, bij de opening van de Landschapstriënnale, worden de resultaten openbaar gemaakt.

Het landschap in en om de stad is een steeds belangrijkere factor voor de Nederlandse concurrentiepositie. Bovendien is het landschap de onderlegger waar verschillende grote veranderingen de komende jaren op zullen plaatsvinden, zoals duurzame energie, klimaatbestendigheid en de groei van de steden. Dit leidt tot kansen maar vaak ook tot lastige keuzes. Hoe kunnen we het metropolitane landschap van Nederland inzetten voor het economisch vestigingsklimaat? Vorig jaar werden in de publicatie ‘Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talent‘ inzichten uit de theorie en praktijkvoorbeelden van 10 stedelijke regio’s wereldwijd gepresenteerd.

Het project werd financieel mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer.

Pilots

Besloten programma

12:30-13:30

Lunch, inloop en muziek

13:30-13:45

Welkomstwoord door wethouder Haarlemmermeer

13:45-15:15

Afronding van het onderzoek
– Korte pitches 12 pilots
– Discussie: advies voor de middag

Open programma

15:15-16:30

 

Opening tentoonstelling en lancering publicatie ‘Spot On’
– Welkomstwoord door Leen Verbeek (Cdk Flevoland)
– Boekpresentatie door Merten Nefs
– Interview met verschillende sprekers
– Reactie op SPOT ON en ambities door Berno Strootman (Rijksadviseur Leefomgeving), Susan Lammers (directeur RCE) en Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer)

16:30-17:00

Bezichtiging tentoonstelling en culturele activiteit

*deelnemers aan dit evenement kunnen ook aanwezig zijn bij de officiële opening van de Landschapstriënnale. Deelname op uitnodiging.

Deelnemende regio’s

Metropoolregio Amsterdam (MRA), Hart van Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Utrecht, Arnhem-Nijmegen, Drechtsteden, Noord-Brabant.

Sprekers

Leen Verbeek (Commissaris van de Koning van Flevoland, en voorzitter Vereniging Deltametropool)
Erik van Merrienboer ( gedeputeerde Noord-Brabant)
Janine Caalders (voorzitter Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug)
Alexander van Steenderen (wethouder MRDH)
Joke Geldhof (gedeputeerde Noord-Holland)
Milène Junius (burgemeester Hellevoetsluis)
Adriaan Geuze (landschapsarchitect)

Organisatie

Vereniging Deltametropool

Curator

Paul Gerretsen

Partners

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Staatsbosbeheer
Ministerie van Economische Zaken
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Metropoolregio Amsterdam
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Regio Drechtsteden
Samenwerkingsverband Voorne-Putten
Gemeente Arnhem
Gemeente Leiden
Gemeente Haarlem
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Nijmegen
Gemeente Vlaardingen
Wageningen Universiteit
TU Delft

Blijf op de hoogte van de activiteiten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Follow us
#landschapstriennale