De voorbereidingen voor de Landschapstriënnale 2020 zijn in volle gang. Het programma staat in de steigers, de (lead)partners zijn aan de slag om de tien Landschapslaboratoria, de ruggengraat van deze triënnale, vorm te geven. Samen hebben we voor september 2020 één doel: het verkennen en laten ‘landen’ van nieuwe, creatieve praktijken waarmee we in Brabant landschappelijk waarde kunnen toevoegen.

Landschapsestafette

Onder de noemer ‘High Green – Innovating the Landscape’ vormen de Landschapslaboratoria de hele maand september een ‘landschapsestafette’ langs tien concrete locaties in en rond het Van Gogh Nationaal Park i.o., de gastregio van deze triënnale. Op elk van deze locaties staat een dag lang een maatschappelijke ontwikkeling centraal die van grote betekenis is voor het landschap van de toekomst.

Tien Landschapslaboratoria

Ruggengraat van de Landschapstriënnale 2020 zijn tien zogenoemde Landschapslaboratoria. Ze vinden plaats op tien locaties, verspreid door Van Gogh Nationaal Park i.o. en duren elk minimaal een dag. Iedereen die werkt aan het landschap of zich hierbij betrokken voelt, is hier welkom, zoals ontwerpers, beleidsmakers en experts, maar ook bewoners en gebruikers van het landschap.

De Landschapslaboratoria zijn tijdens LT2020 dé gelegenheid voor debat, bespiegeling, inspiratie en matchmaking.

Innovatieve initiatieven

De Landschapstriënnale in 2020 verkent welke nieuwe, creatieve praktijken landschappelijke waarde kunnen toevoegen. In het beekdalenlandschap van Brabant zijn talloze mensen aan het werk om hun omgeving gezonder, gevarieerder en toegankelijker te maken. Hier wordt buiten de gebaande paden gedacht om de waarden van het landschap te verenigen met nieuwe ruimtelijke opgaven. Dat gebeurt met innovatieve initiatieven op het gebied van waterbeheer, bedrijven, energieopwekking, gezondheidszorg, stedenbouw, landbouw, sociaal en cultureel ondernemerschap en gastvrijheidseconomie.

Landschapsmetropool

De toekomst vraagt om actie, want het landschap staat onder druk. Met de aanstaande transitieopgaven zal deze druk verder toenemen. Vanuit economisch en stedelijk perspectief wordt de kwaliteit van het landschap echter steeds belangrijker. Een aantrekkelijk landschap blijkt zelfs een vestigingsvoorwaarde voor bedrijven die talentvolle werknemers een fijne werk- en leefomgeving willen bieden. Het risico van verdere verrommeling van het Nederlandse landschap en de bijbehorende collectieve landschapspijn is echter groot. Het wenkend alternatief is dat Nederland uitgroeit tot aantrekkelijke landschapsmetropool waarbij verstedelijking hand in hand gaat met landschapsontwikkeling. Dat laatste vraagt om een positieve en proactieve benadering met integrale en onconventionele oplossingen die waarde toevoegen aan het landschap.

Gastregio: Van Gogh Nationaal Park

Dat geldt zeker voor het Van Gogh Nationaal Park i.o. dat als binnentuin van de Brabantse steden fungeert en gastregio is voor de vijfde editie van de Landschapstriënnale. De ontluikende ‘Brabantse Bekenmetropool’ blijkt gelukkig vol creativiteit en er worden al bijzondere allianties gesloten tussen overheid, ondernemers en burgers om projecten te realiseren die tot een beter en mooier landschap leiden. Deze initiatieven verdienen een podium. Tijdens de LT20 wordt onderzocht hoe ze versneld en opgeschaald kunnen worden tot dragers van het landschap van de toekomst.