Op Prinsjesdag wordt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. Een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om de aanpak om Nederland beter bestand te maken tegen de verandering van het klimaat te versnellen en te intensiveren. Nu is hét moment om ook actief aan de slag te gaan met klimaatadaptatie in de Metropoolregio Amsterdam. Daarom vindt op 25 september de expertdag ‘Het klimaat verandert jouw regio’ plaats.

Doel van de dag is het netwerk van ruimtelijk professionals, landschapsontwikkelaars en klimaat- & waterwerkers van vooral overheden te bereiken. Het is van belang de urgentie over te brengen, kennis te delen, te verbinden en samenwerking te starten of verder te brengen.

Oogst van de dag is verdieping per regio, zicht op de MRA opgave en deelnemers die weten wat ze te doen staat om bij te dragen aan een robuust ingerichte MRA. De dag is de start van een langer traject om klimaatadaptatie op de MRA-agenda te zetten en verder invulling te geven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het Deltaplan door samenwerken aan klimaatadaptatie in de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Programma

9.00 – 9.30
Inloop

9.30 – 9.50
Opening door dagvoorzitter Maarten Claassen (Waternet)
Welkom in de polder – John Nederstigt (wethouder Haarlemmermeer)
Klimaatvoorspelling 25 september – Cora-Yfke Sikkema (wethouder gemeente Haarlem), Gerhard van den Top (dijkgraaf Waterschap Amstel Gooi en Vecht)

9.50 – 10.50
Klimaat noodzaak en impact – Gerard van der Steenhoven, directeur KNMI
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie… – Sofie Stolwijk, Deltaprogramma

10:50 – 11.30
Verandering in de regio – ambities, opgaven en standpunten
Panelgesprek met ontwikkelaars, architecten en bestuurders van ons landschap

11:30 – 11.50 Pauze

11:50 – 14.50
Ontwerpsessies per deelregio – onder leiding van landschapsarchitecten inclusief lunch

Samen aan de slag in een regionale ontwerpsessie. Klimaatopgaven worden verbonden aan ruimtelijke opgaven zoals de energietransitie, wonen, landschap, cultuur en circulaire economie. Als deelnemer geef je inbreng en vertaal je de opgaven naar je eigen werkterrein.

14:50 – 15.30
Oogst van de dag – met Jandirk Hoekstra (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit provincie Noord-Holland)
Optekenen en delen inzichten en een opmaat voor het vervolg

15:30 – 17.00
Netwerkborrel met selectie regionale klimaatvoorbeelden

17:00              einde

Organisatie

Projectgroep klimaatbestendig MRA in samenwerking met Synergos Communicatie en OKRA landschapsarchitecten

Partners

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Waterschap Rijnland
Waterschap Noorderkwartier
Provincie Noord-Holland
Provincie Flevoland
Waterschap Zuiderzeeland
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer
Metropoolregio Amsterdam
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Waternet

ma 25 sep - 09:00 - 17:00

Locatie

Landgoed Kleine Vennep Hoofdlocatie
Hoofdweg 1041
Hoofdlocatie: Nieuw-Vennep

Link naar route en kaart
Toegangsprijs: gratis
Aanmelden verplicht