Kenniscafé Gezond Landschap

De Gezondheidsraad heeft recent in haar advies “Gezond groen in en om de stad” geadviseerd om meer groen in en om de stad aan te leggen voor recreatie. Dat groen gezond is, weten de meeste mensen intuïtief wel en het wetenschappelijk bewijs hiervoor is de afgelopen 10 jaar flink toegenomen. Dit is – gecombineerd met de daling van de hoeveelheid groen per inwoner, de wens biodiversiteit weer te laten stijgen, de klimaatopgave (o.a. hittestress) en de stijging van de zorgkosten – voldoende urgentie om te kijken hoe we ons volgende landschap anders moeten inrichten en benutten voor een gezonde toekomst.

De provincie Noord-Holland heeft dit vanuit haar aanpak Groen Kapitaal geagendeerd. Het netwerk ‘Groene gezonde leefomgeving’ dat hieruit is ontstaan zoekt sinds een jaar gezamenlijk naar de beste manieren om groen naar de mensen te brengen EN mensen naar het groen te brengen. Juist ook diegenen die dit niet vanzelf opzoeken.

Om dit optimaal te laten werken is betrokkenheid vanuit de groene sector EN de gezondheidssector nodig.

In het Kenniscafé Gezond Landschap delen we graag onze tot nu toe opgedane kennis en ervaringen en betrekken we u bij het vervolg van onze zoektocht.

We starten met internationale inspiratie dat Hanneke Kruize van het RIVM zal presenteren op basis van voorbeelden verzameld in het Europese project INHERIT en gaan dan met elkaar – onder genot van een hapje en drankje – in gesprek over Noord-Hollandse voorbeelden en kansen voor de toekomst.

Sprekers

Adnan Tekin (gedeputeerde provincie Noord-Holland) over Groene Gezonde Leefomgeving in de aanpak Groen Kapitaal en Gezondheid&Landschap in het actieprogramma Metropolitaan Landschap van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Hanneke Kruize (RIVM) met internationale inspiratie uit het Europese project INHERIT.

ma 11 sep - 15:30 - 18:00

Thema

Locatie

Landgoed Kleine Vennep Hoofdlocatie
Hoofdweg 1041
Hoofdlocatie: Nieuw-Vennep

Link naar route en kaart
Toegangsprijs: gratis
Aanmelden verplicht