Leisure Landscapes 2050 – Metropoolregio Amsterdam

De komende decennia groeit het aantal inwoners en toeristen sterk. Steeds meer wordt het landschap in de metropoolregio het decor voor ontspanning en vermaak. Om tot rust te komen, te sporten, te feesten, te verdiepen of te verwonderen. De MRA wil blijven zorgen voor een aantrekkelijk vrijetijdslandschap met een eigentijds recreatief toeristisch aanbod. Wat kunnen ondernemers, terreinbeheerders en overheden doen?

Programma

9.30     
Inloop

10.00 uur
Opening – door dagvoorzitter Hans Luiten

10.15 uur
‘Het volgende landschap’ – Door Stefan Hartman (Stenden / Rijksuniversiteit Groningen)
Hoe gaat onze leefomgeving er de komende decennia uitzien? En wat wordt de opgave voor het landschap. Wat betekent dat voor Nederland en de MRA?

10.45 uur
Column door Hans van Driem – Ondernemer in het landschap.

11.15 uur
‘De groene Metropool’ – Door Robert Graat (Staatsbosbeheer) en Anne Marie Dees (Amsterdam Marketing)
De opgave voor de Metropool Amsterdam met betrekking tot relatie landschap – recreatie/toerisme: wie zijn de bezoekers en recreanten in het landschap?

11.45 uur                     LUNCH

12.30 uur
Inspiratietafels – “Hoe kunnen wij het volgende toeristisch-recreatieve landschap organiseren?”
De resultaten van de verschillende tafels worden direct verwerkt in een digitale presentatie.

1. Ruimtelijke impact en zonering van leisure: Rik de Visser (Vista)
Er is meer ruimte nodig voor leisurevoorzieningen. Maar hoeveel, en wat is de impact op de omgeving en het landschap? Hoe houden we rekening met de draagkracht van het landschap en een goede balans tussen rust en reuring? En wat zijn kansrijke combinaties met andere grote ruimteclaims, zoals wonen en energie?

2. Transformatie van leisure: naar een toekomstbestendig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen; Albert Postma (CELTH / Stenden Hogeschool)
Het bestaande aanbod aan leisurevoorzieningen moet niet alleen uitgebreid worden, ook is er voor delen van het aanbod een kwaliteitsverbetering nodig. Bovendien biedt differentiatie in flexibele en permanente bestemmingen in het landschap ook nog mogelijkheden. Welke trends zien we en welk aanbod moet getransformeerd worden?

3. Doelgroepen en product – lokaal, regionaal: Alex Rohof (Recreatie NH)
We kijken daarbij wat de kansen zijn om voorzieningen te realiseren voor bewoners, regiobezoekers. We matchen de opgaven met het bestaande aanbod en kijken welke
mogelijkheden voor ondernemers er nog zijn.

4. Doelgroepen en product – (inter)nationaal: Peter Verdaasdonk (Disney en Bataviastad)
Voor welke (inter)nationale doelgroepen is het landschap interessant? Wat zijn de actuele trends en verwachtingen? Matcht het landschap daarmee? Wat zijn onze topstukken in het landschap? Wat hebben we nodig om ons landschap voor een (inter)nationaal publiek aantrekkelijker en toegankelijker te maken – en kan het landschap dat wel hebben?

14.30 uur                 PAUZE

14.45 uur
‘Afkijken en vooruitblikken’
Resultaten inspiratietafels en debat. Expert panel over meest dominante krachten achter deze veranderingen in het toeristisch-recreatieve landschap zijn.
Aansluitend vragen en discussie olv dagvoorzitter.

Met het expertpanel en de zaal in debat over de voorstellen uit de inspiratietafels. De conclusies vormen bouwstenen voor een nieuwe agenda voor de MRA.

  • Zef Hemel, professor Urban Planning
  • Albert Postma, Stenden
  • Dennis Straat, portefeuillehouder toerisme binnen de Metropoolregio Amsterdam
  • Hans van Driem, ondernemer
  • Riena Tienkamp, regiodirecteur Staatsbosbeheer
  • Angelique Vermeulen, NBTC

15.45 uur
Afsluiting – door Dennis Straat

Organisatie

Mertopoolregio Amsterdam
Samenwerkende terreinbeheerders Noord-Holland (TBO)
Center of Expertise leisure, tourism & hospitality (CELTH)

di 19 sep - 09:30 - 17:00

Thema

Locatie

Landgoed Kleine Vennep Hoofdlocatie
Hoofdweg 1041
Hoofdlocatie: Nieuw-Vennep

Link naar route en kaart
Toegangsprijs: gratis
Aanmelden verplicht