De Metropoolregio Amsterdam organiseert deze dag speciaal voor raads- en Statenleden, bestuurders en leden van het algemene bestuur van de waterschappen. Het doel is om onder leiding van dagvoorzitter Felix Rottenberg u te informeren over de uitkomsten van de belangrijkste debatten op de landschapstriënnale en hierover met een binnen de MRA verantwoordelijk bestuurder in gesprek te gaan.

Centraal staat de vraag wat de toekomstige bijdrage van het landschap kan zijn aan een sterke metropoolregio. Er komen vragen aan bod als: Wat zijn de waarden van deverschillende landschappen? Welke landschappen lenen zich wel en niet als energielandschap? Kunnen woningbouw en landschap elkaar versterken? Hoe kan het landschap ons helpen om droge voeten te houden? Internationale inspiratie wordt verzorgd door gastsprekers Daniel Raven Ellison (National Park City London) en Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)

Programma

11.30 – 12.30 Lunch
Gelegenheid om het terrein van de Landschapstriënnale te bezichtigen. Er zijn exposities te zien en er ligt een grote kaart (30x60m) van Noord-Holland en de Metropoolregio. Er staat een lunch van streekproducten klaar.

12.30 – 12.35 Welkom door dagvoorzitter Felix Rottenberg
Inleiding dagvoorzitter

12.35 – 12.50 Landschap in de Metropoolregio Amsterdam
Vraaggesprek met drie bestuurders: Adnan Tekin en Joke Geldhof en Tjeerd Herrema.

12.50 – 13.30  London National Park City (Engels)
Daniel Raven Ellison over het plan om van London ’s werelds eerste National Park City te maken

13.30 – 13.40  Key note: best practice international
Paul Gerretsen, agent van de Vereniging Deltametropool, laat zien hoe metropolen in het buitenland met het landschap omgaan

13.40 – 14.00 Debat

14.00 – 15.00 Eerste ronde debattafels

                                   U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

  1. Energietransitie
  2. Klimaatadaptatie
  3. Kwaliteitsbeeld Landschap NH 2050

15.00 – 15.30  Pauze

15.30 – 16.30  Tweede ronde debattafels

                        U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

  1. Bouwen en wonen
  2. Natuur en biodiversiteit
  3. Recreatie en toerisme

 

16.30 – 17.15  Slotdebat: de slag om de ruimte
Plenair debat over de voorstellen uit de debattafels.

17.15 – 18.00  Afsluiting en borrel

Toegang met persoonlijke uitnodiging.
Vragen? Stuur een mail naar broekhovenw@noord-holland.nl