Bodemdaling in veengebieden

Bodemdaling is de tikkende tijdbom onder het karakteristieke Nederlandse veenweidelandschap, met daarin talloze dorpen en steden. Met de huidige kennis van klimaatverandering is het niet langer de vraag of, maar hoe we de bodemdaling te lijf gaan. De opgave vraagt visie op de ruimtelijke inrichting van het landschap in zowel het landelijk als het stedelijk gebied en daarmee om een stevigere rol voor ontwerpers. Waar kan ontwerp effectief worden ingezet en zijn er al ruimtelijke strategieën ontwikkeld?

Het College van Rijksadviseurs heeft zich voorgenomen op te komen voor bodemdaling en het netwerk aan samenwerkende partijen te helpen inspireren en voeden. De centrale vraag is op welke manier ontwerpers een bijdrage zouden kunnen leveren aan het inzichtelijk maken van de opgave, de keuzeopties en aan het vinden van oplossingen. De techniek en de wetenschap over bodemdaling komen beiden aan bod, gevolgd door visies van betrokken bestuurders en ontwerpers.

Het evenement is inclusief lunch.
Aanmelden voor 19 september!

Sprekers

  • Berno Strootman – Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (College van Rijksadviseurs)
  • Gilles Erkens – Projectleider Bodemdaling bij Deltares
  • Hans van der Vlist – Bestuurslid Veenweide Innovatie Centrum
  • Hilde Niezen – wethouder Gouda voor Stedelijk beheer, Verkeer, vervoer en parkeren, Duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn
  • Bert de Groot – Heemraad Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Peter de Ruyter – Landschapsarchitect
  • Strootman Landschapsarchitecten en Landschap Noord-Holland
  • Bosch Slabbers Landschapsarchitecten
  • Tim Kort – afstudeerder Academie van Bouwkunst Amsterdam
di 26 sep - 09:00 - 12:30

Locatie

Landgoed Kleine Vennep Hoofdlocatie
Hoofdweg 1041
Hoofdlocatie: Nieuw-Vennep

Link naar route en kaart
Toegangsprijs: gratis
Aanmelden verplicht