Tijdens deze manifestatie wordt de manier waarop de provincie Noord-Holland van plan is om te gaan met het landschap in het zonnetje gezet. Dat verhaal is beschreven in een tweetal producten: het Kwaliteitsbeeld Noord-Hollands landschap 2050 en de geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

Het podium is de grote kaart van Noord-Holland (60X30 meter!). Het decor een fotoreeks die fotograaf Theo Baart maakte ter gelegenheid van de actualisatie van de Leidraad. In deze setting wordt een programma van presentatie, reflectie, illustratie, theatrale en muzikale omlijsting ten beste gegeven.

De grote kaart van Noord-Holland blijkt als vanzelf allerlei verhalen, associaties en betekenissen op te roepen, die getuigen van de manier waarop mensen verbonden zijn met de (kwaliteiten van) hun omgeving. De geschiedenis, actualiteit en toekomstige opgaven die de provincie als leefomgeving markeren en bepalen komen aan bod.

Kwaliteitsbeeld en vernieuwde Leidraad Landschap

Het ‘Kwaliteitsbeeld voor het Noord-Hollandse Landschap 2050’ legt het accent op hoe de landschappen zich zouden kunnen ontwikkelen en op welke ruimtelijke ontwikkelingen waar hun plek zouden kunnen krijgen. Het Kwaliteitsbeeld 2050 vormt input voor de Omgevingsvisie.

De vernieuwde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie staat voor een gebiedsgerichte en ontwikkelgerichte aanpak. Hiermee wil de provincie Noord-Holland de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en cultuurhistorie stimuleren en er, samen met andere partijen, voor zorgen dat ruimtelijke ontwikkelingen goed zijn onderbouwd en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze omgeving.

Sprekers

Jan Dirk Hoekstra (provinciaal adviseur Ruimtelijke kwaliteit)
Sacha Maarschall (provincie NH)
e.a.

Curator

Rob van Aerschot

Partners

MRA
Gemeente Haarlemmermeer

do 21 sep - 13:00 - 19:00

Locatie

Landgoed Kleine Vennep Hoofdlocatie
Hoofdweg 1041
Hoofdlocatie: Nieuw-Vennep

Link naar route en kaart
Toegangsprijs: gratis