Van wie is Het Volgende Landschap?

Van wie is Het Volgende Landschap?

Podium voor Architectuur agendeert al jaren een brede ruimtelijke opgave bestaand uit wonen, werken, leren, leven, voedsel, mobiliteit en logistiek, met een inhoudelijke overlap.

Als kennisnetwerk van de Haarlemmermeer en Schiphol constateren we dat we ons van globaal tot lokaal schaalniveau in een nieuwe fase bevinden: de oude systemen van bestuur, economie, financiering, tot het vormgeven van ruimtelijke opgave zijn uitgewerkt, het is tijd voor vernieuwing. Maar hoe die vernieuwing eruit ziet, dat is nog niet duidelijk. Het gaat er om de fase te begrijpen waar we ons nu bevinden en waar we naartoe gaan – kortom meer vragen stellen en thema’s bespreekbaar maken, met vele betrokkenen in de polder, bewoners van alle leeftijden en professionals.

Daar past ook de vraag bij: In wat voor regio willen we leven? Hoe kunnen we toewerken naar economisch, duurzaam en inclusief (voor iedereen) betaalbaar wonen, werken en leren?

Wat zijn de verwachtingen over Het Volgende Landschap? En, van wie is Het Volgende Landschap?

In diverse workshops, expertmeetings, excursies bespreken we tal van vragen.

  • Wat is de identiteit, het karakter van de regio?
  • Wat is het onderscheidend vermogen van Haarlemmermeer t.o.v. de regio?
  • Wat is de kwaliteit van het landschap en hoe kunnen we de kwaliteit, uitgaande van verandering behouden?

Het zijn vragen die we met elkaar moeten beantwoorden voor de we vraag wat is Het Volgende Landschap kunnen beantwoorden. Wat willen we behouden, versterken, hoe willen we kansen, wensen, dromen vormgeven? Hoe kunnen we toewerken naar een landschap waarin diverse levensstijlen kunnen functioneren van autarkisch naast hoog stedelijk, dynamisch?

Al die vragen proberen we te beantwoorden in woord en beeld, het liefst in leesbare scenario’s.

In een serie blogs komen de diverse programmaonderdelen vanuit de onderlinge verbondenheid aan bod. Onderwerpen worden uitgediept en aan elkaar geknoopt. Als kennisnetwerk willen wij hiermee een brede groep mensen bereiken die mee willen denken, praten over en verbeelden van de zoektocht naar Het Volgende Landschap.

Artikel door:
Yvonne Lub
Directeur Podium voor Architectuur
Curator Landschapstriënnale 2017

Deel dit bericht