Nieuws

Bouwen met bomen

Nederland staat voor een aantal grote opgaven in de fysieke leefomgeving. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden deze geagendeerd, verbonden en van een ambitie en

[...]